Dlhodobý versus krátkodobý prenájom: Ktorá možnosť je výhodnejšia?

Dlhodobý versus krátkodobý prenájom: Ktorá možnosť je výhodnejšia?

Investícia do nehnuteľností predstavuje jednu z najbezpečnejších ciest, ako zhodnotiť svoje peniaze. Keď sa rozhodnete pre kúpu investičného bytu, naskytne sa otázka: Je lepší dlhodobý alebo krátkodobý prenájom? Odlišnosti medzi týmito dvoma variantmi môžu mať významný dopad na vašu návratnosť investície ako aj na množstvo času a energie, ktoré budete musieť tejto investícii venovať. V tomto článku sa pozrieme na klady a zápory oboch prístupov v kontexte slovenského trhu a legislatívy.

Dlhodobý prenájom: Stabilita na dosah

Prenajímanie vašej nehnuteľnosti na dlhší časový úsek, teda minimálne na jeden rok, ponúka rôzne benefity. Tento typ prenájmu je na Slovensku veľmi obľúbený, keďže prináša majiteľom stabilný mesačný príjem, ktorý dokáže pokryť napríklad splátky hypoték. Jednou z hlavných výhod dlhodobého prenájmu je nielen finančná predictabilita, ale aj menšia administratívna námaha spojená s hľadaním nových nájomníkov. Navyše, dobré vzťahy so spoľahlivými nájomníkmi môžu znížiť starosti s údržbou a starostlivosťou o byt.

Krátkodobý prenájom: Flexibilita a vyšší zisk potenciál

V prípade krátkodobého prenájmu ide väčšinou o termín do dvoch rokov, pričom táto forma umožňuje majiteľom nehnuteľnosti flexibilnejšie reagovať na trhové podmienky a potreby. Z krátkeho horizontu plynie tiež možnosť stanoviť vyššiu cenu za noc voči dlhodobej bázovej cene za mesiac. Využitím platforiem ako Airbnb alebo Booking.com môžete maximalizovať svoje príjmy počas turistickej sezóny. Avšak nezabudnite, že tento prístup si vyžaduje viac práce pri spravovaní rezervácii a údržbe objektu.

Legislatívny rámec a daňové aspekty

Nevyhnutnou súčasťou každého typu prenájmu je podrobné porozumenie legislatívnemu prostrediu Slovenskej republiky. Spracovanie nájomnej zmluvy tak, aby chránili záujmy oboch strán, je klúčové predovšetkým pri dlhodobom prenajímaní. Pri krátkodobom prenajímaní je dôležité mať na pamäti rôzne daňové povinnosti spojené so zdaňovaním prímov zo strednodobej a krátkej ubytovacej činnosti.

Zhrnutie plusy a mínusy

Každý investor má iné priority – niekomu vyhovuje predvídavosť dlhodobých kontraktov, zatiaľ co iní ocenia variabilitu a potenciálny vyšší profit prameniaci z krátkeho termínu. Vo všeobecnosti platí, že ak máte dostatočné kapacity venovať sa aktívnej sprave nehnuteľnosti a chcete maximalizovať jej využitie, mohol by byť kratší prenájom atraktívnejší.

Ak sa so mnou budete chcieť o niečom poradiť alebo hľadáte viac informácii o investovaní do realít na Slovensku, neváhajte sa so mnou spojiť prostredníctvom kontaktov uvedených na mojej webovej stránke.

Walter Breuer
Autor: Walter Breuer

Predávam v lokalitách Prievidza, Partizánske, Topoľčany a som v tom úspešný.

 

Používame cookies na optimalizáciu našich webových stránok a našich služieb. Ďalšie informácie o cookies nájdete tu.

Nastavenie


Stiahnite si zadarmo

Aké povinnosti Vás čakajú po kúpe nehnuteľnosti?

spracovaním osobných údajov