Vecné bremeno pri nehnuteľnostiach – strašiak alebo dobrý pomocník? Vecné bremeno pri nehnuteľnostiach – strašiak alebo dobrý pomocník?
    
    Vecné bremeno pri nehnuteľnostiach – strašiak alebo dobrý pomocník?Vecné bremeno pri nehnuteľnostiach – strašiak alebo dobrý pomocník?

Vecné bremeno. Pre niektorých to môže znieť ako strašiak, pre iných ako užitočný nástroj. Dokážeme zistiť, či je na konkrétnej nehnuteľnosti zriadené? A ako môže ovplyvniť kúpu či predaj nehnuteľnosti? V mojom článku sa dozviete všetko potrebné o vecnom bremene v súvislosti s legislatívou a zvyklosťami na Slovensku.

Čo je to vecné bremeno?

Vecné bremeno predstavuje určité obmedzenie vlastníka nehnuteľnosti, ktoré spočíva v tom, že vlastník musí buď niečo vykonávať, strpieť alebo sa zdržať konania v prospech niekoho iného. Príkladom môže byť doživotné užívanie nehnuteľnosti treťou osobou, právo prechodu a prejazdu cez pozemok alebo povinnosť umožniť uloženie inžinierskych sietí.

Ako vzniká vecné bremeno?

Zriadenie vecného bremena môže byť výsledkom písomnej zmluvy, závetu, dohody dedičov, rozhodnutia súdu alebo príslušného orgánu, zo zákona alebo výkonom práva. Dôležitým krokom pri tomto procese je vklad do katastra nehnuteľností. Ak katastrálny úrad schváli vklad, vecné bremeno sa stane platným a záväzným pre všetky dotknuté strany.

Druhy vecných bremien

Existujú dva hlavné druhy vecných bremien:

  • In rem: Toto vecné bremeno je spojené priamo s nehnuteľnosťou a prechádza na každého ďalšieho vlastníka bez časového obmedzenia.
  • In personam: Toto vecné bremeno je viazané na konkrétnu osobu a zaniká jej smrťou.

Zánik vecného bremena

Vecné bremeno môže zaniknúť viacerými spôsobmi – zo zákona, rozhodnutím konkrétneho orgánu, splynutím (keď rovnaká osoba nadobudne práva aj povinnosti), uplynutím doby jeho trvania, splnením rozväzovacej podmienky alebo premlčaním. Zánik treba tiež zapísať do katastra nehnuteľností.

Ako ovplyvňuje kúpu a predaj nehnuteľnosti?

Pokiaľ plánujete kúpiť alebo predať nehnuteľnosť s existujúcim vecným bremenom, je dôležité si uvedomiť jeho dôsledky. Takáto situácia môže ovplyvniť hodnotu nehnuteľnosti i jej využiteľnosť. Preto vám odporúčam detailne preskúmať stav zapisov v katastri a konzultovať túto otázku s odborníkmi.

Kedy kontaktovať odborníka?

Napriek tomu, že základná orientácia vo vecnom breme môže byť užitočná, administratívne procesy môžu byť náročné a komplikované. Odborníci dokážu poskytnúť cenné rady a asistenciu pri každom kroku tohto procesu – od vzniku až po zánik vecného bremena.

Ak sa so mnou budete chcieť o niečom poradiť, spojte sa so mnou prostredníctvom kontaktov na mojom webe. Spoločne nájdeme najlepšie riešenie pre vašu situáciu!

Walter Breuer
Autor: Walter Breuer

Predávam v lokalitách Prievidza, Partizánske, Topoľčany a som v tom úspešný.

 

Používame cookies na optimalizáciu našich webových stránok a našich služieb. Ďalšie informácie o cookies nájdete tu.

Nastavenie


Stiahnite si zadarmo

Aké povinnosti Vás čakajú po kúpe nehnuteľnosti?

spracovaním osobných údajov